De werkvorm

Coaching, counseling, psychosociale therapie… . Het klinkt allemaal erg moeilijk maar ik ben iemand die samen met u kan verkennen waar MOGELIJKHEDEN tot verandering liggen. Deze verandering stroomt in ons allen. Soms zijn we de richting kwijt of het zoeken moe.  Samen gaan wij op zoek naar uw verborgen energie en bewandelen hierbij soms nieuwe, onbekende paden. Uiteindelijk komt u hierdoor in uw energie en leert u die bron van kracht in de toekomst in te zetten op momenten dat u het nodig hebt!

Belangrijk is dat u beter en sterker wordt van onze bijeenkomsten. U krijgt handvatten om in de toekomst weer zelfstandig en met meer zelfvertrouwen vooruit te komen. We zoeken samen naar MOGELIJKHEDEN, mogelijkheden die u snel maar vooral goed vooruit helpen, mogelijkheden waarbij niet het verleden voorop staat maar de verandering die u graag wilt. Betekent dit dat het verleden niet belangrijk is? Zeker wel, want dat verleden heeft uw persoon gemaakt tot diegene die u nu bent. Wat ik u kan bieden is maatwerk.

Met wie werk ik?

 • Met eenieder die op zoek is naar meer stevigheid en handvatten in zijn leven;
 • Met mensen die kampen met alle vormen van rouw, ook onrust en verdriet bij scheiding, bij verlies van werk;
 • Met mensen die belast zijn met Crohn en Colitis Ulcerosa;
 • Met iemand die het gevoel heeft vast te lopen in zijn leven, nieuwe routes wil verkennen, weer wil groeien en krachtiger wil worden. Dit kan betrekking hebben op uw privéomgeving, uw relatie maar ook uw werk;
 • Met mensen die moeite hebben met het maken van keuzes;
 • Met mensen die gebrek hebben aan zelfvertrouwen, die assertiever willen worden en dus meer willen opkomen voor zichzelf;
 • Met eenieder die kampt met angsten, schuld- en schaamtegevoelens;
 • Met iemand die zoekt naar betere manieren om ‘tijd’ in te delen;
 • Met mensen die zoeken naar ‘de voor hun beste relatie’, of willen verkennen wat er waardevol is om relaties aan te blijven aanhouden;
 • Met iemand die in een burn-out zit, met mensen in een beginnende depressie;
 • Met gezinnen die vragen hebben rondom opvoeding en het doen van de juiste dingen;
 • Met alle leeftijdsgroepen;

Crohn en Colitis ulcerosa

Mijn beroepsvereniging, de Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden(LVPW),  is een samenwerking aangegaan met de Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland(CCUVN), terug te vinden via

https://www.crohn-colitis.nl.

Deze samenwerking maakt het mogelijk om elkaars kennis te delen en te gebruiken ten behoeve van patiënten met de ziekte van Crohn en patiënten met Colitis ulcerosa. Deze chronische ontstekingen van het maag- darmkanaal, oftewel Inflammatory Bowel Diseases( IBD) genoemd, kunnen grote en zelfs invaliderende gevolgen hebben voor zowel het privéleven als de werksituatie van de, veelal jonge, patiënten. Ik maak deel uit van een groep therapeuten die ieder jaar bijgeschoold wordt op het gebied van de lichamelijke en psychosociale gevolgen van IBD. Hierdoor kan ik patiënten en hun naasten begeleiden bij de invloed van de ziekte op hun dagelijkse leven.

Waar?

In de regel is dit mijn thuisadres waar ik een praktijkruimte heb. Wanneer dit anders moet zijn gebeurt dit in onderling overleg. Mijn ervaring is dat de vrije natuur, de wandeling, letterlijk veel ruimte schept. De wereld blijkt dan ineens zoveel groter!

Wanneer?

De tijdstippen waarop dit gebeurt bepalen we samen.

Hoe vaak komen we samen?

We hebben eerst een kennismakingsgesprek van ongeveer anderhalf uur. We onderzoeken samen wat de exacte hulpvraag is. Daarna komen we een keer per week, of een keer in de twee weken samen. U krijgt regelmatig info en soms kan het zijn dat u wat ‘huiswerk’ krijgt. Het plan maken we samen en regelmatig kijken we of we nog op het goede spoor zitten.

Een telefonisch consult of een consult per mail of Skype/ Face Time bestaat ook tot de mogelijkheden.

Tarieven.

Allereerst vind ik het belangrijk dat u zelf nadenkt over wat uw gezondheid en welbevinden u waard is. Heeft u er net zoveel voor over als een vakantie, een telefoonabonnement, …. ?

Wanneer u aanvullend verzekerd bent dan wordt counseling en psychosociale therapie door de meeste verzekeraars met een vast uurbedrag  en jaarmaximum vergoed. Dit bespreken we samen tijdens het eerste consult. Het kan dus zijn dat u deels iets zelf moet betalen. Mochten er zich omstandigheden voordoen waarbij betalen een probleem vormt dan wordt in onderling overleg een passende oplossing gezocht.

Wanneer u verhinderd bent wordt verwacht dat u zich minimaal een dag voorafgaande aan het spreekuur afmeldt. Zo niet dan wordt het consult in rekening gebracht.

Consult

70

per uur

Email

40

per contact

Skype

40

per contact

FaceTime

40

per contact

Mogelijkheden……..

Harry Huis
Florinstraat 13
6367DB Voerendaal
Nederland

T: 0630223361
E: info@mogelijkheden.nu
KvK: 68135858

Lid van de:

 • LVPW (beroepsvereniging)
 • RBCZ (register beroepsbeoefenaren, complementaire zorg)
 • SCAG (klachtencommissie)

Als registertherapeut val ik onder het Klacht- en Tuchtrecht van de RBCZ/TCZ en ben ik aangesloten bij de Geschillencommissie voor Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg ( SCAG)

Lijst zorgverzekeraars  van de LVPW:
http://www.lvpw.nl/voor cliënten/zorgverzekeraars